Kvinne ca 40. Bilde til venstre tatt fredag kveld, bildet til høyre tatt mandag etter. Klar forbedring av varme i kroppen på kort tid.

Velkommen til styrke til liv og glade følelser

Mitt navn er Anne Helga Tallerås, jeg er 55 år og i utgangspunktet utdannet journalist. Jeg jobbet som veileder i det offentlige i mange år, men fant ikke min vei før jeg selv fikk restarta livsbatteriet av Jørn Bache i januar 2017. Siden jeg har en del gaver fra før, har kombinasjonen veiledning og styrke gitt meg og etterhvert mange mennesker jeg har møtt livsstyrke og optimal helse. Jeg hjelper mennesker over hele verden, ebten ved at de snakker med meg fysisk, eller via telefon/messenger eller kun via fokus/tanke.

 

Uten at jeg sikkert vet hva som skjer med akkurat deg, vil jeg anta at du får et sterkt, langt og positivt liv. Ved å restarte livsbatteriet ditt, vil du få en kraft du antagelig ikke har kjent maken til. I løpet av kort tid tar styrken deg fra en hverdag med lav livsstyrke, smerter, sykdom og lite energi, til å bygge en sterk kropp. Du vil se fra bildene jeg legger ut her at din kropp blir varm, og heler seg selv slik at du har mulighet til å leve lenge og vel. 

 

I Norge, som ellers i den vestlige verden, er innbyggerne sterkt påvirket av kvelgasser fra biler, båter og fly, og elektrisk stråling fra høyspentledninger, antenner og mobilnett. I tillegg er vi omgitt av en rekke meget giftige kjemikalier, radioaktivitet, lydforrurensing og støv. 93 prosent av oss mennesker er kronisk syke med diverse kroppslige utfall. Kroppen din er natur, men med en forrurenset natur, går det rett i veggen. Og det opplever mange i dag, med lite livskraft, faktisk helt fra unnfangelse.

 

Både gamle og unge har knapt igjen lading på sitt viktige livsbatteri. De er kalde og gustne, og de dør gjerne tidligere enn forventet, da vi med dagens arbeidsliv og kosthold har alle forutsentninger for å leve lenge. Men du kjenner sikkert noen som døde så altfor tidlig av sykdommer som ikke fantes tidligere Jeg kjenner altfor mange som forlot oss lenge før en skulle tenke på livets slutt.

 

Barn av nåtiden gis en dårlig start i livet, med arv fra miljøet ført fra mor til barn. Unge menn har ikke lenger kraft til å formere seg da sædkvaliteten stuper som en stein. (tall fra SSB) Kjemikalier, gasser og stråling påvirker oss og kroppen brytes ned av sopp, betennelser og innvendig råte. 93 av 100 har autoimmune sykdommer og har så dårlig livsstyrke at de gjerne får en tidlig død. Om vi er to, 52 eller 92 år spiller ingen rolle, har vi ikke livsstyrke, går vi tilbake til jord. 

 

Når cellene derimot får styrke til liv, vil kroppens celler fornyes etter naturens lover og vi kan ta tilbake styrken vi opprinnelig hadde fra naturens opprinnelse. Styrking til liv og livskraft er enkelt å fikse for den som har denne renheten.

Jeg har ikke noe med healing eller legevitenskap å gjøre. Min kropp er ren og frisk, slik naturen skulle laget den om naturen hadde vært frisk. Det meste av våre plager kom med den industrielle revolusjon, da vi fikk olje, strøm og kjemikalier.

 

Jeg jobber også med Thetacoaching, en helt spesiell type mental coaching, kjent som din emosjonelle intelligens (EQ). I vår moderne verden der maskiner tar over arbeidsplassene, er EQ den nye ressursen. Thetaveiledning er den høyeste personlige veiledning, der vonde og vanskelige følelser blir trukket ut og reprogrammert, og erstattet med gode, glade følelser etter dine ønsker. Etter at du har fått styrke, vil din psyksike helse også bli sterk. 

 

De tre store følelsene - avvisning, bitterhet og frykt - snur jeg til indre ro og trygghet, og du kan se fram til et liv i ro, glede og tiltrekning av det du ønsker. Etter nedlasting av positive følelser, kommer ikke gamle, vonde tanker tilbake fordi de er erstattet med nye, gode. 

Thetacoaching er meget effektivt, både for barn og voksne. Sammen med styrke til liv, er Thetaveiledning en unik kombinasjon for et sterkt liv.

 

Jeg har jobbet mange år som veileder i offentlige etater. I dag har jeg funnet min vei og jeg er i ferd med å bygge opp min egen praksis, nettopp for å kunne hjelpe mennesker med vonde tanker og lav livsstyrke. 

 

Jeg bor til vanlig under de magiske Trolltindene nær Åndalsnes i Rauma kommune. Vanligvis jobber jeg både ved oppmøte på hjemmebane og via telefon / Messenger, og du finner meg i det lille huset under høye tinder. Energier går gjennom både murer og over verdenshav, uten at de mister sin kraft, og jeg jobber også internasjonalt med klienter.

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Anne Helga Tallerås