Velkommen til styrke og glade følelser

Anne Helga Tallerås heter jeg, jeg er 53 år og utdannet journalist. Jeg jobber som veileder i det offentlige i min "ordinære jobb, og som styrker til liv og Thetacoach i min superduperekstraordinære jobb.

Jeg jobber med en kombinasjon av å gi styrke til liv og endre negative følelser. Ved å gi deg sin spesielle styrke, restarter jeg livsbatteriet ditt, med en kraft du antagelig ikke har kjent maken til. I løpet av kort tid tar styrken deg fra en hverdag med lav livsstyrke til sterk styrke til å leve lenge og vel. 

 

I Norge, som ellers i den vestlige verden, er innbyggerne sterkt påvirket av kvelgasser fra biler, båter og fly, og elektrisk stråling fra høyspentledninger, antenner og mobilnett. I tillegg er vi omgitt av en rekke meget giftige kjemikalier. 

 

Både gamle og unge har knapt igjen lading på sitt viktige livsbatteri. Barn av nåtiden gis en dårlig start i livet, med arv fra miljøet ført fra mor til barn. Unge menn har ikke lenger kraft til å formere seg (tall fra SSB) Kjemikalier, gasser og stråling påvirker oss og kroppen brytes ned av sopp, betennelser og innvendig råte. 9 av 10 har autoimmune sykdommer, kreft eller så dårlig livsstyrke at de gjerne får en tidlig død. Om vi er to, 52 eller 92 år spiller ingen rolle, har vi ikke styrke til liv, går vi tilbake til jord. 

 Når cellene derimot får styrke til liv, vil kroppens celler fornyes etter naturens lover og vi kan ta tilbake styrken vi opprinnelig hadde fra naturens opprinnelse. Styrking til liv er enkelt å fikse for den som har denne styrken.

Jeg jobber også med ThetaHealing, en helt spesiell type mental coaching, din emosjonelle intelloigens (EQ). I vår moderne verden der maskiner tar over arbeidsplassene, er EQ den nye ressursen. Thetaveiledning er den høyeste veiledning, der vonde og vanskelige følelser blir de reprogrammert og erstattet med gode, glade følelser. Når jeg får tak i følelsene dine, blant annet de tre store følelsene - avvisning, bitterhet og frykt - snur jeg disse til indre ro og trygghet, og du kan se fram til et liv i ro, glede og tiltrekning av det du ønsker. Etter nedlasting av positive følelser, kommer ikke gamle, vonde tanker tilbake fordi de er erstattet. 

Thetacoaching er meget effektivt, både for barn og voksne. Sammen med styrke til liv, er Thetaveiledning en unik kombinasjon for et sterkt liv.

Jeg er utdannet journalist og har jobbet mange år som veileder i offentlige etater. I dag har jeg funnet sin vei og hun er i ferd med å bygge opp min egen praksis, nettopp for å kunne hjelpe mennesker med vonde tanker og lav styrke. 

Jeg bor til vanlig under de magiske Trolltindene i Åndalsnes i Rauma kommune. Vanligvis jobber jeg både ved oppmøte på hjemmebane og via Messenger, men nå reiser hun rundt med fordrag og styrking til liv og coaching/healing. Energier går gjennom både mur og over verdenshav, uten at de mister sin kraft, så jobbe internasjonalt er helt perfekt.