Her er jeg i en demo på et kurs. Og temaet var penger.

Hva er Thetahealing

Ved bevisst bruk av theta hjernefrekvens øker din spirituell intelligens, din EPS sans.
HVA ER THETAHEALING?
ThetaHealing skiller seg ut fra tradisjonell healing og coaching.
Det er ingen religion, men en dyptgående intuitiv og livsveiledende coachende teknikk i samarbeid med energihealende kunnskap som kan helbredrede mentalt og fysisk.
Intuitiv coaching tar utgangspunkt i å frigjøre selvpålagte begrensninger slik at du blir bevisst din livsoppgave og naturlige ressurser. Du oppnår større evne til å ta ut ditt fulle potensiale, og ser i større grad på utfordringer som en mulighet til ekspansjon og transformasjon.
ThetaHealing er nå utbredt i 155 land og har gode resultater på millioner av mennesker som benytter seg av teknikken for sin egen del eller som jobber som ThetaHealer / coach.
Hos en ThetaHealer opplever du at healeren skanner kroppen din intuitivt og får frem dine følelser som ligger i din fysiske plage. Healeren finner så årsaken til når denne følelsen oppstod og hva som foregikk i livet før plagen kom, deretter omskapes denne følelsen slik at den fysiske plagen kan forsvinne.
-Theta= er søvnens hjernefrekvens og Healing = helhet. Ved bevisst bruk av Theta vil du kunne «hente ut» informasjon. ThetaHealing har fokus på en kropp, sinn og ånd i balanse. En ThetaHealer hjelper deg med både fysiske og mentale plager og ønske om bedre livskvalitet og suksess.

Hva er theta? Utnytt hjernebølgene
Sinnet har fem forskjellige hjernebølger som er i kontinuerlig bevegelse: Alfa, beta, gamma, delta og theta. Alt vi gjør og alt vi sier, reguleres av frekvensen i disse hjernebølgene. Thetabølgene styrer den delen av sinnet som ligger mellom det bevisste og det ubevisste, en svært avslappet tilstand som også brukes i hypnose. Når sinnet befinner seg i thetatilstand, senkes hjernebølgene til en frekvens på fire til sju svingninger per sekund, en tilstand for eksempel vismenn hensetter seg i for å få tilgang til den absolutte RO OG VISDOM. Thetabølgene rommer minner og fornemmelser. De styrer også holdninger, trossystemer og atferd, og de lar seg påvirke og forandre.
– Er dette er en form for selvutvikling?
ThetaHealing (Intuitiv coaching) er absolutt en form for selvutvikling. Mennesker som ikke er i kontakt med den spirituelle delen av seg selv, er ofte utsatt for stress, frykt og angst.
En ThetaHealer har som hensikt å hjelpe med bevisstgjøring rundt dette og handlingsmønstre, tankemønstre og mye mer.
-Ved bevisst bruk av theta hjernefrekvens øker din spirituell intelligens, din EPS sans.
TheaHealing kan benyttes i alle faser av livet, og mennesker som søker ThetaHealing kurs eller behandling er i alle aldre og av begge kjønn. Det som kjennetegner dem er at de ønsker å sette sine livsmål i en større sammenheng og ønsker økt bevissthet rundt sin spirituelle del. De vet at det finnes noe mer mellom himmel og jord, de tror på en kraft utenfor seg selv og etter egne selvopplevd opplevelser søker de ThetaHealing for å forstå seg selv på et dypere plan.


THETAHEALING ER FOR DEG SOM HAR LYST TIL Å:

STARTE EN REISE I SELVUTVIKLING
OMPROGRAMMERE DEG SELV TIL DEN DU VIL VÆRE
OPPNÅ DINE MÅL OG DRØMMER
UTVIKLE DINE SPIRITUELLE SANSER
LEVE UTEN ANGST/ FRYKTER
(Kilde: Anett Powell Wang)